Logarifm

Logarifmik ifodalarni shakl almashtirish