Trigonometriya

Boshlang'ich tushuncha va trigonometriyaning asosiy ayniyatlari