Uchburchaklar

Perimetri, medianasi, bissektrisasi va balandligi. Uchburchakning o’rta chizig’i. Uchburchak burchaklari