Aylana va doira

Urinma, vatar, radius, diametr. Aylananing uzunligi.