Aylana va doira

Kesishuvchi vatarlar. Doiraning yuzi. Doira sektori va segmentining yuzi. Aylana tenglamasi.