Aylana va ko'pburchak

Kvadrat va aylana. To’g’ri to’rtburchak va aylana. Romb va aylana