Streometriya

Piramida. To’la sirtining yuzi. Piramidaning hajmi