Mexanika. Kinematika

Harakatning nisbiyligi. Xalqaro birliklar sistemasi.(XBS). Sanoq sistemasi