Mexanika. Kinematika

To'g'ri chiziqli tekis o'zgaruvchan harakatda koordinata, ko'chish va bosib o'tilgan yo'l