Mexanika. Kinematika

Jismlarning erkin tushishi. Vertikal harakatda tezlik va tezlanish