Mexanika. Kinematika

Og'rlik kuchi. Erkin tushish tezlanishi. Og'irlik kuchi ta'siriga jismlarning harakati