Mexanika. Kinematika

Yer sirtidan turli balandlikdagi erkin tushish tezlanishi