Mexanika. Kinematika

Vertikal yo'nalishda tezlanish bilan harakatlanayotgan jism vazni