Mexanika. Kinematika

Yer sirtiga nisbatan gorizontal otilgan jism harakati