Mexanika. Kinematika

Jismlarning ishqalanish kuchi(muhitning qarshilik kuchi) ta'siridagi harakati