Mexanika. Kinematika

Jismning gorizontal tekislikda bir necha kuch ta'siridagi harakati