Mexanika. Kinematika

Jismning qiya tekislik bo'ylab harakati