Mexanika. Kinematika

Jismning aylana bo'ylab harakati