Mexanika. Kinematika

Aylanish o'qiga ega bo'lmagan jismlar muvozanati. Kuchlarni qo'shish