Mexanika. Kinematika

Oddiy mexanizmlar(richak,blok). Qo'zg'almas aylanish oqiga ega bo'lgan jismlar muvozanati. Kuch momenti. Momentlar qoidasi