Mexanika. Kinematika

Mexanikada saqlanish qonunlari. Jism impulsi. Kuch impulsi